Wednesday, 29 July 2015

මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ තුලින් පිලිබිඹු වන ශ්‍රි ලාංකිය අනාගත ඉදිකිරිම් ක්ශේත්‍රය.

මෙවර මැතිවරණය සදහා ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සිය  වැඩපිලිවලවල් හි ඉදිකිරිම් කර්මාන්තය සදහා යෝජනා කර ඇති යෝජනා පිලිබදව දැනගැනිම ඉදිකිරිම් ක්ශේත්‍රයේ සේවයේ නියුතු අයට වැදගත් වේ.එහෙයින් එම යෝජනා වල ඉතා වැදගත්යැයි සැලකිය  හැකි යෝජනා පහත දක්වා ඇත.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් දිරිපත් කල 'අනාගතයට සහතිකයක්' යෝජනාවලියේ පහත කරුණු අඩංගුව ඇත.

3. ආර්ථික කලමනාකරණ ප්‍රතිපත්තිය
3.11.11 ඉදිකිරිම් කර්මාන්තය

. රටේ  සීඝ්‍ර වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වන ඉදිරි වසරවලදි කලාපයේ දියුණු රටවල හා සම කළ හැකි ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයක් ගොඩනැගීමට දායක වන, ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සියලු සේවාදායකයන්, ඉදිකිරිම්කරුවන් හා ඉදිකිරිම් ශිල්පීන්ගේ වෘත්තීයමය ගැටලුවිසෙඳන දේශීය ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන්නෙමු.

. ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේ නියුතු විවිධ ශිල්පීන්ට කාලීන පුහුණු අවස්ථා ලබාදිමටත්,හැකියාවන් අනුව විදේශ රැකියා සඳහා සම්බන්ධ කිරිමටත් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන්නෙමු.

. ජාතික කර්මාන්ත පද්ධතිය තුළ නව දැනුම හා දේශීය සොයාගැනීම් දිගැන්වීම සඳහා තාක්ෂණික පර්යේෂණ විද්‍යාගාරපද්ධතියක් රටපුරා විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පිහිටුවන්නෙමු.

. විවිධ විද්යාඥයින් හා පර්යේෂකයන් එවැනි නව සොයාගැනීම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා දිගැන්වීමට ජාතික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අරමුදලක් පිහිටුවමු.

3.11.15 ආර්ථිකය යළි  පණ ගැන් වීම

සුලු පරිමාණ, මධ්‍ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ කොන්ත්‍රත්කරුවන්ට රජය මඟින් ගෙවිය යුතු හිඟ මුදල් සියල්ල 2015 දෙසැම්බර් 31 ට පෙර සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා නිම කරන්නෙමු.

5. නිවාස හා ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය

5.4 ශ්‍රි ලංකාවේ කුලී නිවැසියන්, නව විවාහක පවුල් ඇතුලු නිවසක අයිතිය අහිමි සෑම දෙනාටම පළමු නිවස ඉදිකිරිම හෝ මිලදි ගැනීම සඳහා සහන පොලියට රුපියල් මිලියන 4 දක්වාවූ නිවාස ණයක් ලබා දෙන්නෙමු.

5.9 තෘතීයික අධ‍යාපනය සාර්ථකව නිමා කර ඇති, මාසික අවම ස්ථිර ආදායමක් ලබන තරුණ තරුණියන්ට නිවසක හිමිකාරිත්වය ලබාදිම සඳහා ඔවුන් ඉදිකරන පළමු නිවස සඳහා රාජ්‍ය බැංකු හරහා අඩු පොලී, සහන ණයක් ලබාදිමට කටයුතු කරන්නෙමු.

12. ආයෝජන හා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය

මේ යටතේ උතුරු අධිවේගි මාර්ගය ඉදිකිරිම, කතරගම දුම් රිය මාර්ගය ත්‍රිකුණාමලයදක්වා දික්කිරිම, සියලුම ප්‍රධාන මාර්ග යා කෙරෙන දියුණු මහා මාර්ග පද්ධතියක්, මත්තල හරහා නැගෙනහිරට සම්බන්ධවනසේ ඉදිකෙරෙන  අධිවේගි මාර්ගය හා  ආශ්‍රිත විනෝදාස්වාද උද්යානයක්, සැම කුඩා නගරයකටම  සංවර්ධන සැලස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරිම වැනි යෝජනා රාශියක් සාගච්චා කර ඇත.

සම්පුර්ණ යෝජනාවලිය මෙහි ඇත.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය පක්ශය විසින් ඉතිරිපත් කල 'පංච විධ ක්රියාවලිය' යෝජනාවලියේ පහත කරුණු අඩංගුව ඇත.


1. ආර්ථිකය දියුණු කිරිමේ ක්‍රයාවලිය

බලශක්තිය අවම ලෙස භාවිතාවන පරිසර හිතකාමි නිවාස, ගොඩනැගිලි  ඉදිකෙරේ.

පරිසර හිතකාමි නිවාස සදහා සහන

4. යටිතල පහසුකම් සදහා ආයෝජන ක්‍රියාවලිය

සැලසුම් සහගතව යටිතල පහසුකම්, ජලය, විදුලිය හා නිවාස පාසල් රෝහල් සමග බස්නාහිර පලාත මිලියන 8 වැඩි ජනග්‍රහනයක් වාසය කිරිම සදහාත් ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත සදහාත්  දකුණු ආසියාවේ ආකර්ශනියතම මෙගාපොලිස් මහා නාගරිකය  බවට පත් කිරිම, තිරසාර සංවර්ධනයක්මධ්යම අධිවේගි මාර්ගය(උතුරු )හා  රත්නපුර අධිවේගි මාර්ගය ඉදිකිරිම, කල්මුණේ නගරය විශාල කර යටිතල පහසුමක් සම්පුර්ණ කිරිම.

සම්පුර්ණ යෝජනාවලිය මෙහි ඇත.


සටහන

මෙම පක්ශ දෙක ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලින්  බලන කල, ඉදිකිරිම් ක්ශේත්‍රය සදහා වඩා ආකර්ශණිය යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ශය යි.

එහෙත් සමහරක් එම යෝජනා නවමු ඒවා නොව දැනට ක්‍රියාත්මකවන හා ක්‍රියාත්මක විමට යෝජිත ඒවාවේ.

උදාහරණ නම්, 'දේශීය ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත ප්රතිපත්තියක්', 'දේශීය සොයාගැනීම් දිගැන්වීම සඳහා තාක්ෂණික පර්යේෂණ විද්‍යාගාර පද්ධතියක්  ' හා 'නව සොයාගැනීම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා දිරිගැන්වීමට ජාතික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අරමුදලක් ' වැනි යෝජනා මේ වන විටත්  ශ්‍රි  ලංකා නිදහස් පක්ශ රජය විසින්ම ඉදිරිපත් කර සම්මතකල 'ඉදිකිරිම් සංවර්ධන පනත' මගින් කෙලින්ම හෝ වක්‍රව යෝජනා කර තිබිමයි(Construction Industry Development Fund මගින් ලැබෙන ආදායම , වියදම් කිරිමේ මගපෙන්විම්(Guidelines) යටතේ ඒවා ආවරණය වේ.www.qsonline.info හි 'Construction Development Act - part iii ලිපියේ එය සාගච්චා කර ඇත ). එමෙන්මඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේ නියුතු විවිධ ශිල්පීන්ට කාලීන පුහුණු’ ද දැනටමත් ක්‍රියාත්මකවේ .

'ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේ නියුතු විවිධ ශිල්පීන්ට විදේශ රැකියා සඳහා සම්බන්ධ කිරිමටත් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්' සකස් කිරිම මිට කලකට පෙරද සාගච්චාවු අතර මෙතෙක් එය ඉටු නොවු කරුණකි.


Construction Development Act - part iv

Section vi (REGISTRATION OF CONTRACTORS, PROPERTY DEVELOPERS)

The Authority is required to maintain a Register of Contractors and all identified construction works are required to carry out by a registered contractor. Also foreign contractors are requiring temporary registration before they are engage as a contractor for an identified construction work. Moreover the authority has power to take disciplinary actions against contractors like suspend or cancel the registration of such contractors upon recommendations from disciplinary committee. Most of aforesaid functions are currently carryout by the ICTAD and thereafter those will be implementing through the Authority.

Other than the Register of Contractors, authority is required to maintain a Register of Property Developers, importers, manufacturers and suppliers of construction materials and directory of heavy construction machinery and equipment.

The Authority has power to carry out technical auditing for any identified construction work, if requested to do so by the owner. Even though technical auditing is adopt in construction industry, there were no any provision in law which assigned the power to carryout technical auditing to any entity. This provision will enhance the quality of construction product and also open opportunities to construction professional to involve for technical auditing.

Section vii (TECHNICAL AUDITING)

The Authority will specify standard documents suit for various purposes and qualified persons, consultant or contractors shall use those standard documents for the specified purpose.

Persons who have skills in any craft like carpenters or Electricians will be issue an Identity Card by the Authority and only those persons can engaged independently in any identified construction work unless under the supervision of a craft identity card holder.  Also the Authority will not grant approval for any foreign craftsman in any identified construction work if the required skill is available in that area. This will protect the local craftsman and also enhance the economy by reducing the money flow to other countries through employing foreign craftsman.

Also the Authority will maintain a Register of Skilled Construction Workers, Construction Site Supervisors, Middle Level Technical Officers and other professionals in the construction industry.

Section viii (STANDARD DOCUMENTS AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

If the parties so desire any dispute relating to a contract for construction works, if it is not provided for in the contract, may be settled through conciliation or mediation by the Authority.
Party to any contract relating to an identified construction work, if unable to settle any dispute by conciliation or mediation by the Authority may refer such dispute for adjudication.
The Authority shall maintain a Register of Adjudicators.
Those are not mandatory provisions since it gives opportunity to parties to decide whether to go for conciliation/mediation/adjudication or some other dispute resolution mechanism.

Section ix (SETTLEMENT OF DISPUTES)
As earlier discussed the act vested power to authority to conduct disciplinary action against qualified persons and contractors. The section x, provide remedy to parties who are aggrieved by a decision of the Authority made under this Act. They may appeal to the Appeals Board against the Authority’s decision. Further any person aggrieved by the decision of the Appeals Board in respect of any appeal may appeal to the Court of Appeal.

Section x (APPEALS BOARD)
The Authority shall be responsible for the maintenance of a National Data Base in the construction industry. To collect necessary information to build up and maintain the data base the Authority has power to instruct and request information which is necessary to maintain the database, from all State and private banks, Sri Lanka Customs, imports and exports of construction material, qualified persons, registered contractors and property developers.


The Authority will be publishing annual reports on the construction industry and dissemination of information to government and private institutions and individuals.

Next : Effects to Quantity Surveyors

Wednesday, 22 July 2015

QS Crossword Puzzle 2 (Variations)

ACROSS
2 Cost of variations instructed by Engineer due to default of contractor,
shall born by this party.
3 If the Contractor is incapable of this,employee can employee
another contractor to do an omitted work and it's not a  breach
of contract.
4 Variation executed under similar condition, shall value from
this rates
7 This is a condition precedent to Claims but not for variations
9 The contractor is bound to give this to the Engineer,if the
Engineer's instruction(s) caused to increase the contract price
as per SBD 1.
10 This name called for the rates which are derived from any
relevant rates or prices in the Contract, with
reasonable adjustments
12 If Employer, employee another contractor to do an omitted
work, Contractor can claim this.
14 These are variations, unless it is to be carried out by others
16 Contractor can not make any variation without an instruction
of this person.
19 Engineer have no authority to vary this.
DOWN
1 Contractor can submit a claim for adjustment to this and it's a claim
 arising out from a variation.
5 The principle of a reasonable value of services called in this name.
6 Clause 13.1 , imposed this on the contractor to execute variation
instruction
8 After issue of this certificate, Engineer can not issue valid variation
instructions as per SBD 2.
11 Change of this is a variation according to SBD 2 but not according
to SBD 1
13 Changes to this may be a variation 
15 Contract can go for this rate(a specific name), if the variation is
 not executed under similar condition.
16 This party doesn't have authority to issue variation instructions
17 Contractor is bound to execute variation instruction, unless he
 can not readily obtain this
18 According to SBD2, all variation instructions shall give in this mode
All Questions are based on FIDIC 1999 red book,
unless specifically stated.

Tuesday, 21 July 2015

Construction Development Act - Part iii

Section iv(CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT FUND AND FUND OF THE AUTHORITY)

The section iv of the act makes provisions to establish the “Construction industry development fund and “Fund of the Authority”.

Construction industry development fund
Minister to whom the subject of Construction is assigned impose a levy to be called as “Construction Industry Development Levy”. The rate of the levy to be determined and to be approved by the Parliament and it will charges as a percentage of construction cost of projects.
Income
The new levy will be the main source of income for the Construction industry development fund. In additions to that there are some other income sources such as by way of loans, rent, donations, gifts or grants whether from foreign or local sources.
Expenditure
The fund shall be spending for the expenditure incurred by the Development Fund in the exercise of the powers and discharge of the functions, subject to following guidelines.
ü  More than 50% of the fund shall be reserved for the welfare of the small scale contractors and self-employed registered craftsmen.
ü  Not less than 5% of the fund shall be reserved for research and publications
ü  Not less than 5% of the fund shall be reserved for the purpose of rewarding and encouraging the inventions, applications and propagation of environmentally friendly and cost efficient construction technologies
ü  Arrange long term insurance with pension benefits, for craftsmen registered

The management and administration of the affairs of the Development Fund shall be vested with National Advisory Council on Construction, while the Authority shall have its own Fund for its management.

Section v (QUALIFIED PERSONS)
Currently various professional institutions are maintaining their qualified members register. For an example the Council of IQSSL is maintain a Register of Members according to the section 6 of Act, No. 20 of 2007(IQSSL Act).  The Act also vested the power to maintain a register of qualified persons by the Authority.

The qualified persons shall recommended by the Credential Committee as being qualified persons in Engineering, Architecture, Quantity Surveying and etc. in consultation with the respective institutions. All members of professional institutions like IQSL (SL), IESL, SLIA and etc. established by an Act of Parliament are consider as qualified persons.

The Register shall be available for inspection by any person free of charge and this will convenience for the people who are interest to know or verify qualified persons in various trades in a one place.

There may be members in qualified persons register whereas not in the respective institutions member list due to their qualification obtained through another similar institution and approved by the Credential Committee. For an example member of RICS may include in the qualified persons register where as he is not in the IQSSL members list.

Since the Credential Committee may accept the membership of other foreign institutions membership to include such members in qualified persons register, the act recognize such institutions membership within Sri Lanka. It makes equivalent the foreign institutions membership and the local institutions membership recognition. However since the Credential Committee appoint by the Authority and the majority of the board members of Authority to be appointed by professional institutions, such equivalent recognition may only give to high standard foreign institutions.

The Credential Committee shall appoint by the Authority and it shall identify and categorize professional and vocational disciplines, minimum qualifications and experience required for registration of construction manpower including qualified persons under this Act.

Professional institutions have complaint handling and disciplinary action procedures. For an example section 30-33 of Act No. 17 of 1968 (IESL act) has provision to take disciplinary action against its members. However the Construction Act also has provision to handling of any complaint against a qualified person.

The Act also specified that only the qualified persons shall carrying out of, designing, and preparation of required contract documentation and supervision of any identified construction work of any identified construction work.  Regarding foreign consultants who willing to engage as a qualified person, they are also required to register (provisional) with the Authority.

Currently local authorities require approval of charted engineer/architects for the designs of some construction work however no such current requirement for contract documentation and supervision. Therefore this provision will upheld the quality of construction work.


The identified construction works refereed above means all buildings, structures, or any building or structure or landscape which consists of facilities and amenities for public use exceeding in value rupees ten million but any private residential building constructed for the personal use of any private owner shall be excluded.

Next : Section vi to x
Related Posts with Thumbnails