Thursday, 7 May 2009

ප්‍රමාණ සමික්ශකයින් සදහා වැදගත් නඩු - මුත්තුට එරෙහි බෝදිල්


සිංහල English


නඩුව – Bodill and Sons (Contractors) Ltd v Harmail Singh Mattu

 වසර  -2007

 විෂය රදවාගැනිමේ මුදල් (Retention)


කොන්ත්‍රත්කරුට ගෙවිම සදහා නිර්දේශවු මුදලින් රදවාගැනිමේ මුදල්(Retention money) අඩු කිරිමේ බලය JCT කොන්ත්‍රත් ක්‍රමයේදි ලබාදි ඇත.

මෙම රදවාගැනිමේ මුදලින් (Retention money) අඩක් කොන්ත්‍රත්කාලය නිමවු පසු කොන්ත්‍රත් කරුට  ගෙවනු ලබයි.ඉතිරි මුදල වගකිම් කාලය (Defects correction period ) අවසානයේදි කොන්ත්‍රත්කරු වෙත ගෙවනු ලැබේ. මෙහිදි එම මුදල්ගෙවන්නේ, කොන්ත්‍රත්කරුගේ වරදක් නිසා යම් දෝශ(defects) ඇතිවි ඇත්නම් ඒවා නිවරදි කිරිමෙන් අනතුරුවයි.

 මෙසේ රදවාගැනිමේ මුදල්( Retention money), රදවා තබා  ගැනිමේදි ඒවා ගෙවිමට සේවායෝජකයාට නොහැකි වුවහොත් (Insolvent), කොන්ත්‍රත් කරු එම මුදල් නොලැබිමේ අවදානමකට ලක්වේ.

  මුදල් ගෙවිමට අනුමතවු දිනයේදි කොන්ත්‍රත්කරු විසින් රදවා ගැනිමේ මුදල්(Retention money) වෙනම බැංකු ගිණුමක තැම්පත් කරන ලෙස සේවායෝජකයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක.එය කොන්ත්‍රත්කරුවන්ගේ ආරක්ශාව උදෙසා JCT පනවා ඇති කොන්දේසියකි.

 බෝදිල්ට එරෙහි මුත්තු නඩුවේදි බෝදිල්(කොන්ත්‍රත්කරු) හා මුත්තු(සේවායෝජකයා) ලෙයිචෙස්ටර්(Leicestershire) හි නව මහල් නිවාසයක් ගොඩ නැගිම සදහා ගිවිසුමකට එලෙබෙන ලදි.

මෙම කොන්ත්‍රත්තුව JCT සම්මත ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රත් ක්‍රමයට අනුව එලබෙන ලද්දකි.

ව්‍යාපෘතිය 2007 පෙබරවාරි 12 දින නිමකිරිමට නියමිතව තිබුණද එය නියමිත කාලයතුල නිමකිරිමට කොන්ත්‍රත්කරුට නොහැකිවිය.2007 පෙබරවාරි 12 දින යුරෝ 124,207ක රදවාගැනිමේ මුදලක්ද(Retention) ඇතුලුව යුරෝ මිලියන 3.97ක මුදලක්  අනුමත්ව තිබුණි.

 රදවාගැනිමේ මුදල් නියමිත ආකාරයෙන් ගෙවන බවට කොන්ත්‍රත්කරුට හා වාස්තුවිදයාඥයාට සහතික කිරිමට, රදවාගැනිමේ මුදල් තැම්පත් කිරිම සදහා වෙනම බැංකු ගිණුමක්  ආරම්භ කිරිම JCT කොන්ත්‍රත් ක්‍රමයේ එක් නියමයකි. එහිදි එම බැංකු ගිණුමට හිමිවන පොලිය හිමි වන්නේ සේවායෝජකයාටයි.

 රදවාගැනිමේ මුදල්හි ආරක්ශාව සදහා ඇති මෙම ක්‍රමයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනිමට බෝදිල් එතරම් උනන්දුවක් දැක් වුයේ නැත.2007 සැප්තැම්බර් මස   අගදි මුත්තුගෙන් මුදල් ගෙවිම සදහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදි. 

ඉලග මාසයේදි මුත්තු විසින් බැංකුවෙන් වෙනම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ රදවාගැනිමේ මුදල් එම බැංකු ගිණුමේ තැම්පත් කරන අදහසිනි(Intention).

එහෙත් බැංකු ගිණුම විවෘත කිරිමට බැංකුව ප්‍රමාදවු අතර ඒයින් නොඉවසිලිමත්වු බෝදිල් අධිකරණය හමුවට ගියේ කොන්ත්‍රත්තුවේ සදහන්  නියමයන්ට අනුව කටයුතු සිදුවිය යුතුබවට අධිකරණයෙන් සහතිකයක් ලබා ගැනිම සදහාය. 

මෙම කාරණාවේදි ගරු අධිකරණයේ මතය වුයේ කොන්ත්‍රත්කරු විසින් සේවායෝජකයාගෙන් රදාවාගැනිමේ මුදල් තැම්පත් කිරිම සදහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන ලෙස ඉලා සිටිය විට එය ඉටුකිරිම සේවායෝජකයාගේ යුතුකමක් බවයි.

 එහෙත්, කොන්ත්‍රත්තුවේ  හෝ සාමානය නිතියේ මෙය ක්ශනිකව සිදුකල යුතු බව දක්වා නැත.

වාණිජමය කාරණා සලකා බැලු අධිකරණය මෙසේ ඉල්ලිමක් ඉදිරිපත් විමෙන් පසුව  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරිමට සති දෙකක තුනක කාලයක් ප්‍රමානවත් බව ප්‍රකාශ කලේය.

 බැංකුවේ අකාර්යක්ශමවත් භාවය නිසා මෙහිදි අපහසුතාවයට පත්වුයේ මුත්තුය. 

තවද බැංකු ගිණුමේ සදහන් නම(“Harmil Singh Mattu, trading as Urban Suburban, re Bodill retention money account”.) එය විශ්වාසදායක බැංකු ගිණුමක් බවට තහවුරු කිරිමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව ගරු අධිකරණය ප්‍රකාශ කලේය.

 අදාල මුදල් එම බැංකු ගිණුමට මාරු කරන ලෙසට, හැකි ඉක්මනින් බැංකුවට උපදෙස් ලබා දෙන බවටත්, බෝදිල්ව පැහැදිලිව හදුනාගැනිමට හැකිවෙන පරිදි  නම වෙනස් කිරිමෙන් එය විශ්වාසදායි බැංකු ගිණුමක් ලෙස පිහිටුවන බවටත් මුත්තු විසින් අධිකරණයට පොරොන්දු විය.

1 comment:

  1. මම දැනට ICBT campus එකේ HND in QS පාඨමාලාවක් හදාරනවා.. එහි final project එක සදහා මම තෝරාගෙන ඉන්නේ construction LAW සම්බන්දව නිසා ශ්‍රී ලාංකාවේ construction පිලිබද Case Law තොරතුරු ලබා ගත හෑකි ස්ථාන පිලිබද දෑනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි...
    pasanssii@yahoo.com

    ReplyDelete

මෙම ලිපියට අදාලව ගැන ඔබ දන්නා වෙනත් කරුණු ඇත්ද?එවාද, විෂයට අදාල ඔනැම කරුණක් මෙහි සටහන් කරන්න.
යුනිකොඩ් එසැණින් පරිවර්ථකය.

Related Posts with Thumbnails